dimecres, 26 de juny de 2013

Els vídeos de les pràctiques

Ací he volgut compartir amb vosaltres uns quants dels vídeos que els vam passar a l'alumnat de 3r i 4t d'ESO de l'IES l'Om de Picassent per a explicar-los les diferències entre flashmob, lipdub i performance i que trobe que són prou interessants.


Performance: Angry Birds als carrers de Barcelona.

Lipdub: el poble de Porrera (Priorat) va gravar aquest lipdub amb la col·laboració del grup Obrint Pas, Miquel Gil, Feliu Ventura, Lluís Llach i molts altres artistes.

Flashmob: al metro de Copenhague, l'Orquestra Simfònica de Copenhague grava aquest vídeo per promocionar la música clàssica a la ràdio danesa.

dilluns, 24 de juny de 2013

El treball realitzat a les pràctiques (3r i 4t d'ESO)


3r d’ESO:
En aquest nivell em vaig encarregar d’explicar l’última part del tema 1 “el llenguatge visual” corresponent als apartats “6. Imatges en moviment i mitjans de comunicació” i “7. Processos de creació en les arts plàstiques i visuals”. L’explicació es va fer seguint l’esquema del llibre de 3r d’ESO de l’editorial Mc Graw Hill ampliant-se el contingut mitjançant una presentació amb Power Point. En la part que parla del vídeo vaig creure interessant passar-los exemples de vídeos de performance, lipdub i flashmob. També vaig explicar el principi del tema 2 “la línia i la textura” explicant les qualitats de la línia així com els diferents tipus (contorn, ombrejat i objectual) i l’explicació del procés de dibuixar amb línies d’encaix. A més d’explicar el contingut del llibre em vaig ajudar amb una presentació de Power Point. A partir d’aquest moment vaig plantejar a l’alumnat diversos exercicis per començar amb el dibuix a mà alçada amb l’ajuda del llibre de Betty Edwards “Aprendre a dibuixar amb el costat dret del cervell”. Realitzaren el dibuix de contorns purs de la seua mà amb línia de contorn i altre dibuix amb línia d’ombrejat. Després continuàrem amb el dibuix a mà alçada en dues dimensions utilitzant objectes reals (ampolla i got) o altres objectes amb formes geomètriques (cub, prisma octogonal i con) per a realitzar un dibuix amb textura i ombres.
Exercici sobre el llibre de Betty Edwards  


 Portada del quadern de l'alumne                                  Exercici de dibuix d'un model real

Per últim junt al tutor vaig preparar una excursió planificant un itinerari didàctic sobre el patrimoni arquitectònic de la ciutat de València, visitant diversos monuments i edificis fent un recorregut històric des del gòtic fins a l’arquitectura racionalista i del moviment modern de la ciutat, que vam titular “fotografiar l’arquitectura”. Amb aquesta finalitat els vaig preparar una classe prèvia sobre patrimoni que anàvem a visitar i sobre fotografia artística ja que l’activitat consistia també en la realització d’un àlbum sobre l’itinerari realitzat i el lliurament d’unes activitats que contenia en el quadernet que facilitàrem el dia de la visita.

4t d’ESO:
Per a aquest curs vaig començar per passar-los uns vídeos de performance, flashmob i lipdub després que a classe veieren algunes de les manifestacions artístiques de les últimes tendències del s. XX (happening, instal·lacions, body art, etc.), tot relacionat amb el tema 1 “els llenguatges visuals” del llibre de Mc Graw Hill. A més, els vaig preparar la correcció de l’examen del tema 1 i els vaig proposar de fer la recuperació del tema 1, basant-me en l’examen que havien fet ja. Després vaig donar el tema 2 “elements configuratius del llenguatge visual” seguint l’esquema del llibre i amb ampliacions mitjançant un Power Point. Per encetar el tema vaig preparar un exercici de “dibuix al dictat” i dibuixos a mà alçada amb línia d’encaix (quadrat, cercle i triangle). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En sessions posteriors vaig explicar les línies d’estructura i el procés de dibuix a mà alçada i vam realitzar diversos exercicis de dibuix a mà amb línies d’encaix dibuixant figures en tres dimensions (cub, cilindre, con...). Després continuàrem amb el dibuix de botelles seguint el model dibuixat en una fotocòpia, per passar posteriorment al dibuix seguint un model en tres dimensions amb dues botelles i un cendrer en format A-3. Per últim els vaig plantejar un exercici de dibuix a mà d’una cara d’una estàtua sobre un model que teníem a l’aula de dibuix.

dimecres, 12 de juny de 2013

El treball realitzat a les pràctiques (1r i 2n d’ESO)Resumiré el treball realitzat al període de pràctiques dividint-ho per nivells:

1r d’ESO:


a) Fitxa post-visita al museu de Belles Arts sant Pius V de València.

Després de la realització de la visita al museu de belles arts St. Pius V el tutor em va proposar de realitzar una fitxa post-visita per a refermar els conceptes sobre el paisatge en les diferents èpoques històriques objectes de la visita. La fitxa contenia activitats escrites (indicar el nom dels pintors o escriure les principals característiques del paisatge en les diferents etapes artístiques: gòtic, renaixement, barroc i s. XIX), així com una part de dibuix de paisatge a l’estil gòtic i altre de l’estil del renaixement. La fitxa era de realització individual, però es va corregir en grup en classe perquè l’alumnat la completara i corregira, fet que va propiciar la participació de tot el grup durant la correcció.
El tutor també em va deixar que corregira jo la fitxa establint uns criteris d’avaluació, nota que va computar com un treball més per a l’avaluació del 2n trimestre. La realització i correcció de la fitxa va durar 2 sessions.

  b) Làmines del quadernet d'EPV de 1r d'ESO de l'editorial Mc Graw Hill.

 
A més de la fitxa, en altra sessió, vaig explicar un apartat del tema 2 del quadernet de Mc Graw Hill corresponent a les textures ajudant-me de diverses imatges de façanes d’edificis extretes d’internet per a exemplificar la diferència entre textures i també materials. Tot seguit l’alumnat va baixar al pati per buscar textures i mitjançant el procediment del frottage realitzar un catàleg per a l’activitat nº5 del tema 2. En la sessió posterior utilitzaren aquest catàleg per fer l’activitat nº6 que consistia en realitzar en aplicar a una imatge les diferents textures que havien recopilat en el catàleg. 

 


 

 

 

 


2n d’ESO (grup INTEGRA): amb el grup INTERGRA (programa per a reintegrar l’alumnat en perill d’abandonament en el sistema educatiu) durant el període de pràctiques s’han realitzat 2 tallers de disseny. El primer consistia en la realització de peces de fang que modelaven creant formes de mitja lluna o altres segons els interessos de l’alumne/a. Després, una vegada seca la peça li passaven una capa de làtex per a posteriorment pintar-la amb pintura de colors i li donaven un últim retoc amb color plata o daurat simulant un envelliment.


El segon taller va consistir en la realització amb cartó reciclat de caixes d’ordinadors o electrodomèstics de la Falla de l’institut. El lema de la falla eren les retallades. 3 ninots representaven un estudiant, un metge i un aturat que es disposaven sobre una rampa, un cilindre i un cub respectivament. La meua labor docent, junt als 2 professors que s’encarregaven del taller, consistia en donar reforç en les explicacions que donaven els professors i ajudar a l’alumnat explicant-los allò que no entenien o ajudant-los en la realització de les diferents parts de la peça de fang, la mescla de colors o les parts de la falla com ara ninots i peces geomètriques de cartó. Fou una experiència didàctica molt gratificant el poder treballar colze a colze amb tot l’alumnat i els professors en la realització d’aquests dos tallers.
 
 
 
Falla de l'IES l'Om de Picassent, any 2013. Realitzada per l'alumnat de 2n d'ESO del grup INTEGRA amb la col·laboració de l'alumnat de 3r P, 4t de l'assignatura d'EPV, i l'alumnat de 2n de Batxillerat de Dibuix Tècnic, entre altres. Professors responsables: Ricard Comes i José Miguel Roger (Departament de Dibuix)